Ingen erfaringer å dele med degnOdd Magne, dessverre. Men jeg vil dog gratulerer deg med vakkert kamera. Du får det til etterhvert skal du se.

Ang. grunnglass. Jeg har forsåvidt testet ut å lage dette selv. Det er mange beskrivelser på nettet, og alle vil gi et resultat. Men jeg brøvde både med smergel og med slipepasta, og det siste er absolutt å foretrekke. Jeg brukte grov og deretter fin ventilslipepasta (til bilmotorventiler). Utfordringen synes jeg var at når man synes å ha fått en jevn og fin matthet over det hele er den for matt til å brukes i dårlig lys. En fresnellinse er kanskje å foretrekke avhengig av hvordan den er tenkt brukt?