Ik denk eraan om stappen te zetten naar de 4x5 viewcamera.
Shen-Hao of Chamonix.
Zijn er gebruikers onder jullie die niet tevreden zijn van deze merken ?

In eerste instantie zou ik hem gebruiken met een rolfilm houder.
Blijft voor het beeld op het 6x6 raster in het 4x5inch venster gelden
dat een 80mm lens als standaardlens kan beschouwd worden ?