Bij Selenium toning moet je onderscheid maken of je wilt tonen om de kleur te veranderen of dat je wilt tonen om je druk te beschermen voor bepaalde milieu-invloeden.
Wat de mieuinvloeden betreft, het volgende: het fotografische beeld is een zilverbeeld. En zilver kan worden aangetast door zwavelverbindingen uit de lucht ( denk maar aan het zwart worden van zilveren messen en voirken). Om deze aantasting te vermijden op de foto kun je het zilver van de foto laten reageren met het selenium. De zweavelverbindingen uit de lucht hebben dan geen kans meer.
Of je de seleniumtoning inzet voor een kleurverandering of voor archivering is je eigen keuze. Hoe je dat moet doen staat in een artkel op de site van fotoimpex.

Jed