Microdol-X is een ultra fijne korrel ontwikkelaar welke voordelen biedt bij K.B. net zoals Perceptol, CG-512, W665 enz. maar dit speelt bij midden formaat nauwelijks meer een rol.
Alleen ook daarom zou ik in middenformaat kiezen voor een ander type ontwikkelaar.