Het is een goed idee om fotografen, die in de analoge hoek werken, bij elkaar te krijgen. Dan komt de praktische kant ook aan bod. En met praktisch bedoel ik dat je naar elkaars fotos kijkt en dat je de praktische doka-ervaring deelt.
Ik ben het met Willie Jan eens dat je het dan geen fotoclub moet noemen. Maar goed, what is in a name.
Welke organisatorische vorm het meest geschikt is, zou je moeten bespreken in een bijeenkomst. Daar kun je zien waar de interessen liggen.

Jed