Eerst inventariseren of alle belangstellenden verenigbare verwachtingen hebben lijkt me zinvol. De een wil graag "les" krijgen, de andere wil graag zijn verhaal kwijt, en de derde wil graag dat er naar elkaar geluisterd kan worden. Vooral mensen uit de laatste groep komen slecht aan bod als het zwaartepunt bij de eerste 2 ligt.