Een kleine update om de stand van zaken door te geven.

Er zijn op dit moment dertien mensen die de enquete hebben ontvangen. Van deze groep hebben acht mensen de enquete inmiddels ook ingevuld. En hoewel statistiek bedrijven met slechts acht respondenten erg tricky is, zie je op sommige vragen toch al een duidelijke aftekening. Zo wil iedereen elkaar helpen om technisch beter te worden, wil iedereen elkaar ook helpen om artistiek beter te worden en wil bijna iedereen ( zeven van de acht ) dat elkaars fotowerk wordt beoordeeld. Op de vragen hoe je elkaar het beste kunt helpen (cursus, spreker, workshops, samenwerking met anderen etc.) wordt het beeld wazig. Daar is nog geen lijn in te ontdekken. Ben benieuwd naar de antwoorden van de mensen die de enquete nog moeten invullen, en wellicht dat er nog geÔnteresseerden bij komen. Heb je zelf nog ideeŽn? Ik houd me van harte aanbevolen!

Naar aanleiding van de discussie hier op APUG wil ik nog even terugkomen op het doel van de fotogroep in wording en het doel van de enquete.

Voor mij persoonlijk is het doel van de fotogroep tweeledig. Ik wil groeien als fotograaf en als dokawerker. Ik wil leren van anderen. En hoewel ik nu nog de enige beginner van de groep ben, wil ik straks ook nieuwe beginners verder helpen.

En het tweede doel is om het eerste doel te realiseren in kameraadschappelijk verband. Amicaal samenwerken met gelijken, dat zou het motto kunnen zijn.

Om een voorbeeld te geven. Als de afspraak is dat we elkaars fotowerk beoordelen dan vind ik dat je ook verplicht bent eigen fotowerk ter beoordeling mee te nemen. Kritiek (hoe waardevol ook) leveren, zonder kritiek te ontvangen is geen samenwerking als gelijken. Binnen de groep zijn beginners en (professionele) gevorderden gelijk aan elkaar. Vind je jezelf beter en wil je dat ook etaleren? Prima, maar niet bij Zilverbeeld! Klinkt misschien lullig, maar toch is dit mijn bedoeling.

Een fotogroep die geen duidelijk doel voor ogen heeft, of een bijeenkomst zonder doel, hoeft voor mij niet. Net als een fotogroep met een groot aantal passieve leden. Dank je feestelijk! Fotowerk ter beoordeling of een andere actieve bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De vorm van een alternatieve actieve bijdrage (voordracht, workshop etc.) komt hopelijk uit de enquete naar voren.

De enquete laat ook zien dat mogelijke leden verspreid over het hele land wonen. Sommige van ons moeten dan ver reizen om een bijeenkomst bij te wonen. Als ik ver zou moeten reizen en de kans zou groot zijn dat ik niks opsteek? Ik zou het aan me voorbij laten gaan. Mijn enthousiasme wordt getemperd. Van actief lid word ik passief lid. En omdat dit scenario ongetwijfeld voor meerdere leden op gaat, glijdt de fotogroep af en zal uiteindelijk ophouden te bestaan.

Een actief fotogroepje met slechts drie leden heeft mijn voorkeur boven een grote fotogroep die als los zand bij elkaar wordt gehouden. Daarmee geef ik geen oordeel over een los-vast samenwerkingsverband; ik wil er alleen maar aangeven dat het niet mijn manier van samenwerken is.

Voordat ik de eerste bijeenkomst uitschrijf, wil ik graag een beeld hebben waar de piketpaaltjes dienen te worden geslagen. Als ik dat beeld heb en ik heb minimaal twee of drie gelijkgestemden, dan neem ik de voortrekkersrol op me en zal ik, waarschijnlijk ergens in de herfst, de hoofdlijnen uitzetten en de uitnodigingen voor de eerste (oprichings)bijeenkomst versturen. Onbezonnen bij elkaar komen en maar zien waar het schip strandt sluit ik expliciet uit.

Vriendelijke groet, Marcel