Ik ben het met Jos volledig eens. En zal het dus niet herhalen.
Toen ik de enquete kreeg, werd mij duidelijk dat dit een gebeuren ism de fotobond zou worden. Er zijn fotoclubs, die dit al niet doen vanwege de wedstrijden, maar er is ook een financiele binding. En hier komen we op het juridische vlak van een dergelijke fotoclub. Als een bestuur niet verantwoordelijk gesteld kan worden, gaat de juridische machine lopen. Statuten zijn vereist.

In de enige (formeel) Nederlandse fotoclub de NAFV is bij de laatste statutenwijzigingt de A van Amsterdam toegevoegd. De notaris vond dat nodig. Bovendien zijn professionelen en belanghebbenden voor bestuursfuncties uitgesloten. Bij de APUG spreken we over nederlandstalig. Voer voor juristen. Voor mij hoeft het niet.

Ik zie ook niet waarom regionale groepen niet zouden kunnen bestaan. Binnen APUG bestaan ze in Engeland en de VS bijv. In het nederlandstalige gebied is het nooit geprobeerd. Wel zijn er wat los vast initiatieven geweest. Gary heeft enkele 'excursies en fotobespreking' georganiseerd. Met als gevolg kritiek dat er teveel grootformaatcameras zouden zijn. Dit jaar nog zij er twee dokasessies georganiseerd met positieve reacties.
Waarom zou je niet het initiatief nemen voor een los-vaste regionale APUG-bijeenkomst. IIk weet zeker, dat er voor doka-bijeenkomsten interesse is, want daar is al om gevraagd (zie thread van deze doka-sessies). En dan zien we wel wat er meer ter tafel komt. Bovendien zijn we van analoog verzekerd. Dat zou dan in een wat meer formele regional APUG groep kunnen uitmonden. In de VS zijn deze APUG groepen zelfs besloten. Dwz een lid van de ene groep kan niet zo maar op bezoek gaan bij een andere groep.

Maar, om het niet bij getheoreticeer te laten, stel ik voor om in het komende winterseizoen weer een paar doka-dagen te hebben. Ik neem aan dat er genoeg belangstelling is, want er is al om gevraagd. En gezien de afmetingen van de doka is er plaats voor maximaal 3 personen.

Jed