Volgens mij praat je over een fotoclub terwijl je eigenlijk een besloten collectief wenst.

Een fotoclub impliceert openheid naar mensen van verschillende niveaux en verschillende mate van betrokkenheid.

Als je alleen heel actief betrokken leden wilt, is een besloten collectief meer op zijn plaats. Je kunt dan hogere eisen stellen aan kandidaat leden. En je omzeilt overigens ook het hele KvK verhaal.
volgens wiki
Een club is een besloten vereniging die zich richt op niet-economische doelen. Doordat nieuwe leden slechts na ballotage worden toegelaten, is een club exclusiever dan andere verenigingen.

Het lijkt me juist heel wenselijk om voordat je bij elkaar komt een aantal duidelijke afspraken op een rij te hebben.
Vrijheid blijheid werkt voor mij niet.
Voor mij zou gelden;
-Begin en eindtijd- dat wil zeggen niet later komen of eerder weg.
-Van te voren aangeven of je komt.
-Serieus recent werk meenemen. Of op een andere wijze duidelijk maken dat je actief met het maken van analoog fotowerk bezig bent.
-Niet omdat, je vind dat jou werk belangrijker of beter is dan dat van een ander, je meer te zeggen hebt.

Aansluiting bij de fotobond lijkt me nogal problematisch daar de "bond" vind dat werk wat binnen de bond aandacht wil krijgen digitaal aangeleverd dient te worden.