Dette er en 135-film eksponert i gråvær. Eksponert etter EI 100 og 200.
Standard C-C-M framkalling 15 minutter, 20C, forvæting 4 minutter, 10 vendinger ved start, deretter 3X / minutt.

Resultat viser at ISO 200 er greit, kanskje også opp til 320? En feilkilde her kan være at det er brukt et gammelt rangefinder kamera med gardinlukker, og vet ikke hvor riktig lukkeren er. Dårlig lys gjorde at mange eksponeringer er gjort på full åpning. (I bildeeksemplene under er kun bilde av "herre med hatt" tatt med full åpning.)

Konklusjon: Efke 100 har ikke vært blant mine favorittfilmer, Efke 25 og 50 er derimot gamle kjenninger. Men resultatet i Caffenol likte jeg, så jeg må kikke i skapet om jeg finner flere av denne filmen.

Objektiv Jupiter 8 2/53.