Er is een aantal mensen die wel de enquete gevraagd hebben, maar deze nog niet hebben ingevuld. Mag ik heel voorzichtig vragen dit nog te doen?