Et par til fra samme rull:


SNAFU: I´m still here by Eirik0304, on Flickr


Parliament, situation normal by Eirik0304, on Flickr


Freia, situation normal by Eirik0304, on Flickr

Jeg overeksponerte et par frames ganske durabelig, kanskje 3-4 stopp, ved et uhell. En del andre undereksponert av ren inkompetanse. Men det ga et bilde av at ved denne fremkallingen ihvertfall så tror jeg nok kanskje en EI på 100 er bedre enn 200. En EI på 200, evt 400, er nok helt oppnåelig, men da må nok fremkallingen forlenges, eller at jeg bruker vanlig C-C-M, ikke redusert soda versjon.