De enquete is gemaakt voordat de lawine van kritiek op de fotobond losbarstte. Inmiddels heb ik besloten om als collectief verder te gaan met de kanttekening dat het geen los-vast verband is (een vorm van samenwerking zoals ffotone dat bijvoorbeeld doet), maar dat van leden commitment wordt gevraagd.

Leren van elkaar blijft het uitgangspunt.

Overigens, en dat is zeker geen persoonlijke aanval in tegendeel, vraag ik me af of mensen zoals Jed, Willie en Wilbert baat hebben bij een dergelijk collectief. Het van elkaar leren komt in het gedrang. Zeer ervaren fotografen/dokawerkers hebben zeker meerwaarde. Maar de informatiestroom is dan eenrichtingsverkeer en dat lijkt mij geen gezonde situatie.

Mijn idee is om een manifest van een A4-tje te maken. Om een beeld te krijgen wat we gaan doen, en hoe we dat gaan organiseren. Iedereen die zich daarin kan vinden en mee wil doen schuift aan als we voor de eerste keer bij elkaar komen. Dat zal bij mij thuis zijn aan de keukentafel als er zes of minder enthousiastelingen zijn of in een zaaltje als de groep groter wordt. Klein beginnen heeft mijn voorkeur.

Nogmaals, en dat wil ik met grote klem benadrukken, het is niet persoonlijk bedoeld, maar het idee van samen beter worden door samen te werken is voor zeer ervaren amateurs of semi-professionele mensen wellicht niet de meeste voor de hand liggende vorm van samenwerking. Neemt niet weg dat ik wil kijken hoe we dat kunnen inpassen.

Groet, Marcel