Marcel, jij verwacht commitment. Dan moet je niet bij een club zijn. Een bestuur stelt een program samen, en dan moet je maar zien wie er komen. In een collectief worden afspraken gemaakt en dat leidt veel eerder tot iets dat een commitment genoemd zou kunnen worden.

Jij denkt dat het 'leerproces' tussen een ervaren persoon en een beginneling een eenrichtingsproces zou zijn. Dit is beslist niet zo. Dat wil zeggen: als de kennisoverdracht geen sleur is, dan zal de 'docent' zich in de materie moeten verdiepen en deze verdieping is op zich zelf deel van een leerproces. En de manier waarop de kennisoverdracht verloopt is een ander deel van het leerproces. Wie weet, leert de docent meer dan de student.

Een beginneling weet veelal niet wat hij niet weet. Hij is aangewezen op sturing van een gevorderde. Pas na een zekere tijd realiseert hij zich wat het belang van de studie was.

Overigens geldt dit voor de meeste kennisoverdracht; het is niet specifiek voor fotografie.


Jed