Har vel ikke fått med meg dette tidligere, at .... det utgikk et bud at alle skulle innskrives i manntall ....

Jeg eksisterer i all beskjedenhet, og jeg går mest på gjengrodde stier.

Finnes i de geografiske egne fra Oslo til Drammen - og litt der omkring.