For 120 ville jeg ha prøvd det ut, for 35mm ikke helt sikker på om jeg hadde giddet. Jeg så lenge etter en 3200 på bruktmarkedet da jeg hadde (og fortsatt har) til hensikt å scanne større enn 6x12. Den virket til å være helt på høyde med 4990, som ennå er ettertraktet på bruktmarkedet.

Hvordan scanne? Først må den installeres, jeg vil tro at Epsons SW som er nedlastbar vil fungere på også den gamle 3200.

Jeg scanner i proff modus, alltid. Kjører forhåndsvisning og setter rammer for det som skal skannes og skanner en og en. Viktig å ikke få med rabatten i det som skannes da det vil forkludre histogrammet ditt. Som sagt, etter tips fra Ole, har jeg begynt å scanne i positiv modus. Det krever mindre justering av luminans mv før skanning. Men jeg gjør det likevel for å sikre meg best mulig resultat. Jeg slår av kornforminskning, oppskarping og støvfjerning (ICE også på s/h, men hender jeg bruker den på C-41). Disse opsjonene gir ikke noe bedre resultat, og forlenger scanningen vesentlig! Generelt uten å justere luminans vil scanneren, både i negativ og positiv scanne modus, prøve å justere luminans og kontrast til noe den mener gir et fint ferdig resultat. Ofte synes jeg kontrasten blir for høy, spesielt når man scanner i negativ modus. Det er lettere å justere opp kontrast i etterbehandlig enn å justere ned. Derfor sørger jeg for at man justerer hvit og svart punkter ut til ytterste kant av luminans histogrammet og justerer 18% grå til ca 1.15-0.90 avhengig av kontrasten i negativene. Klikk på kanppen for å vise histogrammet for dataene ut og få den til å bli så flat og jevn som materialet tillater, men at ikke ytterpunktene går ut over yttergrensene for scanne området (1-255 nivåer). Jeg gjør dette for hver av negativene på plata først, så skanner jeg de en og en. Jeg gir bildene navn etter filmtype-fremkaller-dato-løpenr og fører også det på lommen for negative. Da har jeg mulighet til å finne tilbake til disse siden.

I etterbehandlingen inverterer jeg (ved positiv scan) og siden justerer jeg hvit og svart nivå og evt mellomkontrast, noe oppskarping da det blir ganske soft når ikke scanneren gjør det. Men igjen er det bedre å gjøre det etterpå da du har større kontroll.

Kan prøve å ta et skjermbilde av hvordan det ser ut når jeg trykker på scan knappen ved neste runde med scanning.