De parameters moeten gelijk blijven.
In het verleden zijn met name door Kodak de verschillende kieptechnieken onderzocht. Dus ook daar moet je al onderscheid maken.

Jed