Je koopt tegenwoordig al een complete doka voor het geld van een halfvolle tank benzine. Dat EN het feit dat het aantal dokawerkers enorm is teruggelopen zorgt ervoor dat er heel weinig open doka's meer zijn.