Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Dus geen barietpapier
bariet is papier gary...

tjonge tjonge, dat ik dat jou nog moet uitleggen