Nå har jeg lest litt mer om dette med jodholdig salt, og det viser seg at salt medfører en gjevn sløring av negativet. Det blir altså tettere. Da er kaliumbromid en bedre løsning i allefall. Jeg har bestillt en 500g. boks, så når den ankommer så har jeg mer enn nok til overskuelig fremtid.

Trond