Jod er faktisk veldig skummelt i ren utgave. Såpass skummelt at man kan lage detonatorer som går av ved den minste berøring. Vi laget ekspolderende filterpapir i kjemien på ungdomsskolen. Rev det opp i små biter og strødde det på gulvet mens det enda var fuktig. Vaskedamene fikk en spennende dag, og vi fikk kjeft av rektor neste dag.

Men, som noen sier, KBr fungerer bedre enn jodsalt, og når vi nå har funnet sikre kilder til KBr så er det ingen grunn til å endre enda en variabel for å kludre det til for oss. KBr er dessuten tryggere å handtere og billigere i innkjøp.