Antar det Epson SW er noenlunde lik på min V500. Rutene bestemmer jeg selv etter en forhåndscan, både størrelse og plassering. Men jeg scanner en og en, og har kun plass til 2 6x6 ruter innenfor scanneområdet.