Jeg har både billigere og dyrere kameraer.

En 10x8" Gandolfi Precision er dyrere, et 18x14 Reisekamera av ukjent merke og alder er billigere. Reisekameraet har egne plateholdere, og kan ikke bruke "moderne" kassetter uten ombygging. Bortsett fra det er det et utmerket kamera!

Normal-vid linse - en 240mm f:5.6 Symmar har nok dekning, og skal være rimelig. Ulempen er at det bruker en #2 lukker, som IKKE er standard lenger! Mer moderne 240ere har enten mindre lysstyrke eller større (#3) lukker, og er dyrere. Jeg vil faktisk anbefale å starte med en 300mm, det er flere av dem, dermed er de lettere å få tak i til lavere pris. Dessuten vil de fleste bruke #3 lukker (eller #5, for gamle 300/4.5 Xenar), som er mye mer utbredt enn #2...