Er ikke kontrasten også avhengig av temperatur....?

Jeg er ingen racer men.....

Helgesverre, ikke glem at temp øker med ca 3 grader under blanding av ingrediensene, dvs at jeg alltid starter på 17 grader, da blir blandingen ca 20.
Har du sjekket termometeret ditt? Jeg bruker digitalt termometer og det virker å være rimelig nøyaktig. (fremkaller alltid innen +-0.2 grader av angitt fremkallingstemp).

Agiteringsskjema kan kanskje også ha en del med saken å gjøre (har kanskje mer med fremprovosering av støy å gjøre men..), men etter det jeg har skjønt, kjører du mye stand fremkalling, det har jeg enda ikke forsøkt, så jeg vet ikke andre faktorer enn tid, oppmålling og temp som kan påvirke kontrastene i bildene dine.

Jeg har heller ikke fått for stor kontrast i mine bilder, selv ikke med litt push på Panf+.

Hvilken kaffe bruker du? Jeg bruker first price instant og måler opp alt med ditgitalvekt med nøyaktighet på 0.1g?

OH