Een kleine update om de stand van zaken weer te geven.

Er zijn 22 mensen geweest die de enquete hebben aangevraagd. Van deze 22 hebben 17 mensen de moeite genomen om de enquete ook daadwerkelijk in te vullen.

Als het een vervolg krijgt, dan lijkt het er sterk op dat er tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn waar o.a. fotowerk besproken wordt met als doel om elkaar technisch als artistiek verder te helpen. Alle andere mogelijke activiteiten (m.u.v. clubwebsite) laten een verdeeld beeld zien. Waar de bijeenkomsten worden gehouden is nog onduidelijk; men komt van heinde en verre. Midden in het land heeft dan misschien de voorkeur?

Meer dan de helft van de respondenten doet aan kunstzinnige fotografie of aan portretfotografie. Er is een aantal mensen dat zich heeft opgeworpen als bestuurs- of commissielid, maar het overgrote deel heeft toch aangegeven actief lid te willen zijn zonder extra taken t.b.v. het collectief. Ongeveer de helft is jonger dan 45 jaar, maar ouder dan 25 jaar. En een verrassend grote groep (ongeveer de helft van de mensen die ook de niet-verplichte vragen heeft ingevuld) fotografeert met grootbeeld. Kleinbeeld en middenformaat overheersen. Niet onverwacht.

Voor zover je dat nog niet gedaan hebt, mag ik aan je vragen om de enquete alsnog in te vullen? Ik zal een dezer dagen de samenvatting van de resultaten online zetten aangevuld met een manifest dat als leidraad zal dienen voor de eerste bijeenkomst.

Groet, Marcel