Har etter et kort opphold gått back to basic. De to første filmene jeg fremkalte i Caffenol (TMX og Acros) er også de to som viser seg mest robuste og gir best resultat av alle filmer jeg har prøvd. Urettferdig sammenligning, uten forbehold, selvsagt - mange av de senere filmene er 400 ISO, eller billig kinesisk, tjekkisk el, samt at de ikke har blitt gjenstand for like mye prøving og feiling. Men jeg trengte en nullstilling, så her er et par eksempler med Acros 100 i ren C-C-M, 13m 45s @ 20C. Skannet som positiv, invertert, støv fjernet ved kloning, justert levels.


St Emilion by Eirik0304, on Flickr


Patience by Eirik0304, on Flickr