Dames en Heren, mag ik als starter van deze discussie en als initiatiefnemer van Zilverbeeld het volgende aan deze discussie toevoegen.

De meningen over De Fotobond zijn nogal verdeeld. De toegevoegde waarde van de bond wordt in twijfel getrokken. Ik vind het bewonderingswaardig dat de bond, ondanks de overheersende negatieve sentimenten, een duit in het zakje doet. Het staat iedereen vrij zich een mening te vormen over deze bijdrage en deze mening te ventileren. Maar als de ballotage door gepensioneerden op de hak wordt genomen en ,in diezelfde bijdrage, wordt alles aan de kant geschoven tenzij op bariet afgedrukt dan dringt zich wel de vraag op wie nou wie aan het uitsluiten is.

Voor alle duidelijkheid, ik vind de bijdragen niet onfatsoenlijk en niet ongepast. Maar ik vind wel dat de toon de muziek maakt. Als het je niet aanstaat, reageer dan niet of start een eigen initiatief. Maar laat oud zeer en andere sentimenten uit het verleden rusten; ik heb er geen boodschap aan. En ik weet inmiddels zeker dat ik niet de enige ben.

Ik heb inmiddels contact gehad met de fotobond en ze de vraag voorgelegd wat de toegevoegde waarde van de bond zou zijn bij een fotoclubje dat zich enkel met analogie fotografie bezighoudt. Ik heb daar een keurig antwoord op gekregen. Afgesproken is dat we, de algemeen secretaris en ik, telefonisch contact zullen zoeken. Naar aanleiding van deze discussie heb ik mijn vraagtekens m.b.t. de meerwaarde van de bond, maar misschien weet de secretaris me te overtuigen toch aansluiting te zoeken. Wie weet?

Groet, Marcel