Hva gjør man når man mangler kaffi og bare må ?

http://unblinkingeye.com/Articles/Times/times.html