Het is mij niet duidelijk of de club een APUG club is, of dat de APUG wordt gebruikt als een van de media om leden te werven. Binnen de APUG zijn regionale groepen, die niet virtueel bijeenkomen. Deze regionale groepen zijn voornamelijk in de US en engeland te vinden. Waarom wordt zoiets niet voor het nederlandssprekende deel opgericht?

Jed