Bra Ole, fantastisk flott resultat. Fine toner, Polypan F. Bra du har lagt metoden til gruppen vår.

Selv har jeg prøvd meg på Delta 400 i C-L igjen med blandet hell. Eksponert ved bokshastighet, og fremkalt nærmest hel stand. Agitert kun første minutt, så to inverteringer ved 8 og 28 minutter, og la stå 56 minutter i alt. 1.2g/l KBr. Både over eksponert og overfremkalt kan det se ut som, samt litt slør. Skal skanne senere i uken og se om de lar seg redde.