Quote Originally Posted by hadeer View Post
Op de site van de nieuwe fotogroep lees ik dat deze van start gaat binnen de Fotobond en uit de ledenstop leid ik af dat het initiatief succesvol is tot geweest. Beide punten lijken me een goede zaak en ik wens jullie succes en mooie resultaten. Wellicht zien of horen we hier of elders weer van elkaar.
Hans de Ru.
Dag Hans,

LOOP JE NIET OP DE FEITEN VOORUIT?

Ook ik heb deze thread nauwgezet gevolgd en ik vraag mij af of je niet iets te voorbarig bent.
Volgens mij lees ik in de post van de Hr. Schepers nr. 53 en 72 iets anders!

In de samenvatting van de enquête lees ik:
Aansluiting met de Fotobond en de gevolgen voor de contributie komen ook ter tafel bij
de oprichtingsvergadering.

In de "Statuten" lees ik:
Aansluiting bij de Fotobond is vooralsnog een punt van discussie.

Kennelijk is dit tactiek van de Fotobond om de schaapjes over de dam te trekken,
niet erg galant.
Op zo'n manier ZOU ik bij voorbaat al niet deelnemen.

Een vriendelijke groet,
Theo