Quote Originally Posted by th. van Kints View Post
Dag Hans,

LOOP JE NIET OP DE FEITEN VOORUIT?

Ook ik heb deze thread nauwgezet gevolgd en ik vraag mij af of je niet iets te voorbarig bent.
Volgens mij lees ik in de post van de Hr. Schepers nr. 53 en 72 iets anders!

In de samenvatting van de enquÍte lees ik:
Aansluiting met de Fotobond en de gevolgen voor de contributie komen ook ter tafel bij
de oprichtingsvergadering.

In de "Statuten" lees ik:
Aansluiting bij de Fotobond is vooralsnog een punt van discussie.

Kennelijk is dit tactiek van de Fotobond om de schaapjes over de dam te trekken,
niet erg galant.
Op zo'n manier ZOU ik bij voorbaat al niet deelnemen.

Een vriendelijke groet,
Theo
Dat is mooi geformuleerd Theo!!

Jed