BESPREKING BEELDKWALITEIT

Jos Segers heeft dit jaar een thread gestart met als onderwerp ' Overstappen van 35 mm naar middenformaat niet zonder probleem'. Klaarblijkelijk had Jos meer beeldkwaliteit van zijn middenformaat-opnamen verwacht.

Een bespreking over beeldkwaliteit is slecht te doen als je de beelden niet in werkelijkheid ziet. Dat heeft enige tijd geleden ertoe geleid dat Jos, Theo en ik bijeen zouden komen om de fotos te bespreken met als doel een begrip te krijgen, waarom de beeldkwaliteit niet aan verwachtingen voldoet. Dat begrip is nodig om je fotografisch proces in de richting van jouw verwachtingen te sturen.
De noodzaak van dat begrip om het 'beeld te sturen' is al door Leonardo da Vinci aangegeven, en in de afgelopen eeuw in het bijzonder voor de fotografie uitgebreid. Hierbij moet je bedenken, dat de fotografie bij het waarnemen begint. En ook daar is dat begrip met betrekking tot het zien nodig. Een jaar geleden is aan de Utrechtse Universiteit een voordracht met als titel: ' Geloof je ogen niet' gegeven. De titel spreekt voor zichzelf. Op onze bespreking zullen de begripsvorming baseren op de gegeven ideeen.

Zoals gezegd, zullen Jos, Theo en ik eerdaags bij Jos of bij mij bijeenkomen voor deze bespreking, maar mogelijk zijn er meer belangstellenden. Deze belangstellende zouden ook werk voor de bespreking mee kunnen nemen. En denk dan niet alleen aan werk dat naar je idee voor verbetering vatbaar is. Bij goed werk kun je aangeven waarom het goed is. Maar zo zijn er tal van onderwerpen. Zo ben ik onlangs nog de stelling tegengekomen dat je een digitale print succesvol zou kunnen inzetten. De vraag is alleen, wanneer dat kan en wanneer niet en vooral wat de redenen erachter zijn.

We stellen een aantal data voor waarop we zouden kunnen samenkomen. Deze data zijn:

26, 27 november en
7, 8 januari, 14, 15 januari, 21, 22 januari en 28, 29 januari

De bijeenkomst is of bij Jos in Nuenen, of bij mij in Bilthoven.
Als het aantal deelnemers te groot voor een huisbijeenkomst is, dan gaan we naar een cafe.

Willen belangstellenden aangeven voor welke data de voorkeur is.

Jed