Jeg foretar en del komparativ fremkalling av samme filmtype. Jeg bruker 4-5 forskjellige fremkallere, også Caffenol. Så finner jeg at min gamle - gud vet hvor mange år den svarte sirupen har stått - flaske Rodinal er tom. Jeg erstatter Rodinal med Fomadon R 09, som lik Rodinal er en gammel Calbe R 09 resept. Men nå er jeg usikker på utblandingsforholdet. Flaskeresepten sier samme utblanding som for den klassiske Rodinal. Men andre steder sies det noe annet. Jeg ønsker utblanding 1+25, 1+50 og 1+100. Noen mener at med Fomadon blir de samme forhold 1+20, 1+40 og 1+80.
Noen som mener å ha erfaring med dette?

Vh helgesverre.