AM74 en Rodinal zijn niet hetzelfde. De eerste is een Phenidone - Hydrochinon ontwikkelaar terwijl Rodinal is gebaseerd op para-Amino Fenol.
AM74 wordt overigens, zo lang het nog duurt, geproduceerd bij Tetenal in Norderstedt Duitsland. De opvolger: D74 is inmiddels ook gereed. Deze is vrijwel Hydrochinon vrij. Het concentraat is verder geconcentreerd zodat een standaard verdunning van 1+9 nu 1+12 kan zijn. Dus meer films uit dezelfde fles.