Så bra, da sees vi
jeg prøver å ta kontakt på en måte på veien ned .