Al deze archiverende stoffen, zijn er op gericht om het zilver CHEMISCH inert te maken. Bedenk echter wel dat in een vochtig klimaat, zoals wij hebben, de biologische activiteit de grootste boosdoener is. Ook een selenium behandelde foto kan in enkele dagen door schimmel verwoest zijn. Een lage relatieve vochtigheid is dan van belang.

Jed