Quote Originally Posted by Hoffie View Post
10 minuten spoelen, kost dat niet ontzettend veel water? Het gaat me niet om de kosten maar om liters drinkwater te gebruiken, daar moet wel een goede reden voor zijn
Als je uitgaat van zuurfixeer, geeft Agfa de volgende gegevens (zie Agfa zwart-wit chemicalien voor filmverwerking P-16-C):
Eindspoeling:
Voor de houdbaarheid van zwart-wit negatieven is een grondige eindspoeling van het allergrootste belang. Naar gelang de temperatuur, de beweging, de watertoevoer en waterafvoer bedraagt de spoeltijd voor films:
20 plus minus 5 minuten bij een waterdosering van 2-3 liter per minuut.

De spoeltijd kan verkort worden naar 6 minuten mits de waterhoeveelheid wordt opgevoerd naar 6 liter per minuut.
Het komt al gauw ergens op 40 liter water uit plus de energie om het water op temperatuur te brengen.

De zwak alkalische fixeer vergt een spoeltijd van minder dan een minuut. (Volgens een persoonlijke mededeling van Bill Troop heeft kodak vastgesteld dat 30 " voldoende zou zijn). Aangezien de zwak alkalische fixeer niet duurder is dan de zure fixeer (zelf aangemaakt) lijkt het mij mooi meegenomen en milieuvriendelijk. Zo spaar ik in iedere ontwikkelsessie al gauw 35 liter water.

De zwak alkalische fixeer is overigens een noodzaak in filmontwikkelmachines. Agfa heeft het daartoe al lang geleden op de markt gebracht.

Er zijn ook andere argumenten voor een alkalische fixeer. Het ontwikkelproces is in het algemeen alkalisch. Om een grote sprong in de zuurgraad te vermijden, houd je de zuurgraad alkalisch. En bij stainende ontwikkelaars is een zwak alkalische fixeer een noodzaak om de stain te behouden.

Het verhaal dat we hier hebben gehouden voor films is ook van toepassing bij fotopapier. Als je een zwak alkalische fixeer gebruikt, worden de fixeerresten sneller uitgespoeld. Zeker bij barietpapier geeft dat een mooie waterbesparing.

Jed