Quote Originally Posted by Hoffie View Post
Ik zou denken dat je bij kleinbeeld juist wel details wilt hebben, toch? Je hebt lang niet zoveel filmoppervlak.

Of heb ik nu iets niet goed begrepen? (zou ook niet de eerste keer zijn, trouwens...)
Je zou bij kleinbeeld details willen hebben, maar het lukt technisch niet. Het was omstreeks 1980 dat er een bericht was dat Rodenstock een nortmaallens had ontwikkeld, die een detaillering had op het niveau van dat van het menselijk oog. Het was een normaallens 150 mm voor het formaat 4x5". Of je van de optische kwaliteit van deze optiek gebruik maakt hangt verder af van de keuzes van de film en ontwikkelaar en niiet te vergeten van het totale printproces. Het gebeuren op microniveau is van doorslaggevende betekenis voor onze waarneming. Een nieuwtje? Nee, Leonardo da Vinci wist het 500 jaar geleden ook al. Een analyse van de Mona Lisa laat zien dat zijn verfstreek maximaal 2 mm lang was en de breedte haardik. En dat op een schilderij van flinke afmeting. Er werd met haren als penseel en vergrootglazen gewerkt.
Dus bij kleinbeeld geen detaillering (dat het effect van licht weergeeft). Maar hier wordt op vorm gemikt. En de detaillering krijg je door een scherpteindruk te simuleren (via kanteffect). En als je dat inzet voor een onderwerp als reportage, dan is er niets mee. Nog sterker, die detaillering kun je in een reportagefoto beter missen.
Zo kun je binnen de zwart-wit fotografie kiezen voor licht (gevoel), vorm en allerlei tussenvormen door de keuze van je fotografische materialen.

Jed