Het is van het grootste belang bij het werken met chemie dat je je er van vergewist dat je de actuele normbladen en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant hebt. De actuele gebruiksaanwijzing staat op de site van de fabrikant en is uit 2010 hier
En dus niet bijna 10 jaar oud. Het gebruiken van de onjuiste bescheiden leidt tot de onjuiste conclusies,
1. De door Mike geciteerde regel staat niet in de gebruiksaanwijzing. Dit is echter de 2e zin in de actuele gebruiksaanwijzing.
2. Het produkt niet geschikt zou zijn voor machine gebruik.
3. Ilford zou een Russische firma zijn.