Quote Originally Posted by Hoffie View Post
Als ik de discussie weer even 'down to earth' mag trekken: heeft een zuur stopbad zin als je een ph-neutraal fixeer (Amaloco x89, Tetenal Superfix reukloos, Moersch alkalische fixeer) gebruikt? Een zuur stopbad is toch nodig om een zuur fixeerbad te ontzien?

Maar stopt het ontwikkelen wel vlot genoeg met een 'gewoon' water stopbad?
Ik ga er van uit dat we hier praten over FILM ontwikkeling. Het doel van het stopbad is om het ontwikkelingsproces (snel) te stoppen. Het is niet bedoeld om een zuur frixeerbad te ontzien.
Als je een (alkalisch) ontwikkelde film direct in een fixeer zou stoppen kunnen er beeldmatig rareverschijnselen optreden.
Je wil het ontwikkelproces eerst tot staan brengen, voordat de film gefixeerd wordt. Dat kan door gewoon spoelen in water als het ontwikkelproces niet ogenblikkelijk gestopt hoeft te worden. Is er om een of andere reden een noodzaak het wel snel te stoppen, dan is een stopbad vereist. Ga je het combineren met de pH neutrale fixeer Amaloco X89, dan is een gebuffered stopbad (pH=4,2) aan te raden. Dit stopt in enkele seconden, maar heeft ook anderre voordelen.
Als je dat doet kan ik de samenstelling van dat stopbad geven. ( het is een azijnzuur, natriumacetaat buffer).

Jed