Quote Originally Posted by testkees View Post
Sorry maar nu begrijp ik het even niet meer.
Laten we eerst met een voorbeeld komen, dan kunnen we later op de graden terugkomen. Neem een 1 graadspotmeter en neem een schaakbord als object en plaats het op zo een afstand dat het 'beeldvullend' is. Je meet de helderheid van het schaakbord. En wat zegt je de meting? Niets. Neem nu een schaakbord met vakken met verschillende helderheid. Je meet de helderheid met de spotmeter en je krijgt weer een nietszeggend meetresultaat. De oorzaak is, dat binnen de meetrcikel van 1 graad de helderheidsvariatie te groot is. En dat is in de natuur een gebruikelijk verschijnsel. Texture wordt dat genoemd. En die texture kun je met de huidige fotografische materialen in grootformaat goed weergeven en voor kleinbeeld wordt dat minder. De densiteitsveranderingen in de foto worden met micro-contrast aangeduid.

Jed