Maar de vraag die ik stelde was of je het zag op het beeld.
Je moet wel lezen.