Det ville vel blitt en sensasjon hvis Ezzie kunne fortelle verden at Legacy pro 100 var noe ganske annet enn Acros 100.
Men Ezzie la lokk på det andre hadde erklært tidligere, skjønt noen uenighetsdiskusjoner har jeg observert.

Så ser jeg fra det bla.a. Thomas B. sier at Ezzie har rett.
Noe uinteressant blir dette dog når vi hører at Fuji ikke lenger leverer sin Acros som Legacy! Men jeg har sikret meg et
bra lager. Så da så....

Vh helgesverre.