Godt er det, for denne gruser alle andre 135 100 ASA filmer i finkornighet, mikrokontrast og toneforløp hva Caffenol gjelder. Bedre enn TMX, og mye bedre enn alt annet jeg har prøvd. Holder en knapp på TMX i 120, men det er mer en smaksak, der de er like gode.

Neste er Polypan F. Prøvde en rull som kameraet mitt ødela, så venter på noen ledige lyse dagtimer for et nytt forsøk.