Sånn, da har jeg fått somlet meg til å starte prosessen med å trommelscanne mine bromoil-printer. Forsåvidt også en del vanlige silver gelatine prints. Det morsommer er å se hvor vanvittig skarp enkelte filmer og emulsjoner blir i kombinasjon med presis trommelscanning. Legger ved en scannet portrettbromoil. Den er gjort på fomabrom IV123 og siden tonet i både te og kaffe. Har også opprettet et eget galleri for trommelscannede våtprinter på min hjemmeside tmax100.com