Als je met een spaarlamp wil werken moet je er wel rekening mee houden dat de lichtcurve geheel anders verloopt dan bij een gloeilamp. Dat betekent dat je heel andere resultaten krijgt.
Misschien ga je later over op multigrade papier, dan kloppen de filterwaardes voor geen meter meer, omdat er in het lichtspectrum hele stukken (bijna helemaal) ontbreken.
Daarnaast verschilt de curve steeds als de lamp opnieuw aangaat. kijk maar eens als je zo'n lamp aandoet, hij gaat steeds sterker branden. Tijdens dat 'opgloeien' verandert de curve. Het resultaat is dus nooit constant.
Je zult dus inderdaad met een sluiter moeten gaan werken, maar ook dan zul je merken dat een spaarlamp steeds verschilt. Ik ben helemaal niet blij met spaarlampen.

Johan