Noen uker har produsert en liten haug med diverse film, og mange av dem er negativ fargefilm som vil gå til labframkalling. De øvrige skal bades i forskjellig kjemi. Gleder meg litt, for noen skal i framkallere jeg før aldri har brukt. For eksempel HC110, ACU-1, Diafine og Ilford Hyfin. Den siste er helt ukjent for meg, fant en liten pulverpakke innerst i skapet der den nok har ligget siden 1970. Men noen skal selvsagt også i Caffenol. Jeg må finne ut hvorfor jeg sjelden lykkes helt med den, selv om utblanding og prosess gjøres pinlig etter boken.

Vedlagte bilde "Huldrehånd" er ikke resultat av Caffenol. Samme motiv er brukt i snart tjue år - ofte med en fugl på, her med Kodak BW 400 CN 120 utdatert knappe ti år. Dette var ment som en test for å se om filmen fortsatt er brukbar, derfor butikkframkalt C41. Filmen holder fortsatt mål - og takk for det, for jeg har så mange av den - og meningen er fortsatt å prøve den i Caffenol.
Kikker du kritisk på bildet, vil du se følgende svakheter: uskarphet (håndholdt kort tele i vaklende garditrapp, største blender, dårlig fokusering), noe undereksponert. Lukkertid ikke notert, gammel CZJ 2,8/180.

Vh helgesverre.