Jeg benytter sjelden destillert vann ved utblanding av fotokjemi. Ved "viktige" filmer kan jeg anvende destillert vann til siste skylling/wetting agent. Mitt springvann kommer fra en innsjø (Glitre) og regnes så bra kvalitetsmessig at det også selges på flasker under samme navn. I perioder etter at ledningsnettet er blitt skyllet, filtrerer jeg vannet gjennom kaffefilter for å være sikker.

I destillert vann er mineralske og organiske stoffer fjernet. Når jeg filtrerer vannet selv, antar jeg at det er det groveste organiske stoff jeg tar bort, men neppe de mineralske. Når mineralstoffene fjernes, vil vannet smake flaut - som regnvann.

Så til spørsmålene:

1. Flere presiserer viktigheten av å benytte destillert vann. Er dette generelt viktig, eller er springvannet hos disse mer forurenset enn hos meg?
2. Det finnes "batterivann" til å etterfylle blybatterier. Er dette vannet destillert, eller kun "renset" og således ok til fotobruk?
3. Kan drikkevann kjøpt i flasker (kildevann) erstatte destillert vann til fotobruk. Dette inneholder mineraler, men ingen organiske partikler.
4. Er mine bekymringer grunnløse, og ansees mine spørsmål for dumme?

Vh helgesverre.