Dette gjelder kanskje for Norge generelt, men jeg er litt i tvil om det kan gjelde Oslo, med sine gamle, gjengrodde og skitne vannrør, tett i tett med kloakkrør og med en og annen lekkasje osv.

Tydelig at det er en del humus(?) hos meg i alle fall, for jeg ser ofte brun-gul farge (skiftende) på vannet jeg har, noen ganger altså, ikke alltid
Uansett, så stoler jeg ikke på vannkvaliteten for fremkalling sånn sett og som nevnt, etter at jeg begynte å konsekvent filtrere vannet, har jeg hatt meget rene og pene negativer.

Hadde jeg bodd i distriktet med "personlig" vann, hadde det nok neppe vært nødvendig vil jeg tro.